Home


LIFE IS A JOURNEY OF SELF-DISCOVERY

Det har varit en resa på flera sätt än ett!


Mitt liv har bjudit på många äventyr, inklusive prövningar. Men jag har idag ett klart syfte som fyller min vardag med inspiration och livsglädje. Mycket av allt det jag varit med om och lärt mig på vägen har resulterat i de redskap jag nu kan erbjuda andra. Jag känner tacksamhet till den gemenskap av likasinnade därute som också arbetar med uppdraget att sprida ljus och höja energierna på vår planet. Vi behövs alla!


It has been a journey in more ways than one!

My life has offered me lots of adventures, including challenges. But today I have a clear purpose that fills every day with inspiration and joy of living. A lot of what I have been through and learned along the way has resulted in the tools that I can now offer others as well. I feel gratitude towards the community of likeminded out there who also work on the mission of spreading light and raising the energies of our planet. We are all needed!

Mina tjänster / My services

Jag erbjuder tjänster inom följande områden och finns öster om Älmhult i södra Småland, Sverige. Tidsbokning sker efter överenskommelse. Jag erbjuder tjänsterna på svenska, engelska och spanska. 


I offer services in the following areas and am located east of Älmhult in Southern Småland, Sweden. Appointments will be made according to agreement. I offer the services in Swedish, English and Spanish. 

ASK-HEALING


Behandlingar på plats eller över distans. Tar cirka 90 minuter, kostnad 850kr.


Treatments in person or over distance. Takes approximately 90 minutes, cost 850SEK. 


Read More

TZOLKIN


Sessioner på plats eller över distans. 90 minuter / session, kostnad 850kr.


Sessions in person or over distance. 90 minutes, cost 850SEK. 


Read More

BIOMAGNETISM / RESECADO


Behandlingar på plats eller över distans. Cirka 45-60 minuter, kostnad 600kr.


Treatments in person or over distance. Approximately 45-60 minutes, cost 600SEK.


Read More