Home


LIFE IS A JOURNEY OF SELF-DISCOVERY

Det har varit en resa på flera sätt än ett!


Mitt liv har bjudit på många äventyr, inklusive prövningar. Men jag har idag ett klart syfte som fyller min vardag med inspiration och livsglädje. Mycket av allt det jag varit med om och lärt mig på vägen har resulterat i de redskap jag nu kan erbjuda andra. Jag känner tacksamhet till den gemenskap av likasinnade därute som också arbetar med uppdraget att sprida ljus och höja energierna på vår planet. Vi behövs alla!


It has been a journey in more ways than one!

My life has offered me lots of adventures, including challenges. But today I have a clear purpose that fills every day with inspiration and joy of living. A lot of what I have been through and learned along the way has resulted in the tools that I can now offer others as well. I feel gratitude towards the community of likeminded out there who also work on the mission of spreading light and raising the energies of our planet. We are all needed!

Mina tjänster / My services

Jag erbjuder tjänster inom följande områden och finns öster om Älmhult i södra Småland, Sverige. Tidsbokning sker efter överenskommelse. Jag erbjuder tjänsterna på svenska, engelska och spanska. 


I offer services in the following areas and am located east of Älmhult in Southern Småland, Sweden. Appointments will be made according to agreement. I offer the services in Swedish, English and Spanish. 

ASK-behandling

ande-själ-kropp


Energimedicinska behandlingar på plats eller över distans. Tar mellan 1 och 2 timmar, din investering:

1300 kr.


Treatments in person or over distance. Takes between 1 and 2 hours, your investment:

1300 SEK. 


Read More

TZOLKIN-session


Holistisk vägledning, online videomöte. 90 minuter / session, din investering:

1600 kr.


Holistic coaching, online video meetings. 90 minutes / session, your investment:

1600 SEK. 


Read More

BIOMAGNETISM / RESECADO


Energimedicinska behandlingar på distans. Cirka 45-60 minuter, kostnad:

600 kr.

Krävs oftast 3 behandlingar. Nya klienter rekommenderas att välja paketpris där upp till 5 behandlingar ingår om det aktuella behovet kräver detta, din investering:

1800 kr


Treatments over distance. Approximately 45-60 minutes, cost 600SEK.

New clients are recommended the package deal that includes up to 5 treatments if the situation so requires. Your investment:

1800 kr


Read More